હનુમાન ચાલીસાના 2 ચમત્કારી દોહા..

હનુમાન ચાલીસા ના બે ચમત્કારિક દોહા વિશે જાણવાના છીએ કે જેને નિત્ય જાપ સાંભળવાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે આદિનો નાશ થઈને વિશેષ પ્રકારનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે એ વિશે આપણે જાણવાના છીએ કે એ ચમત્કારી હનુમાન ચાલીસા ના બે દોહા ક્યાં છે.

જેમાં શ્રી હનુમાનજીનું એક નામ છે એક સ્થાન છે. હનુમાનજીના અમર થવામાં એક કારણ શ્રી સીતાજી દ્વારા એમને આપવામાં આવેલ વરદાન પણ છે.

રામચરિત માનસમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે શુદ્ધ હોવું બીજું કારણ એમનું બ્રહ્મ જી આચાર અમર થઈ ગયા છે આ ઉપરાંત જ્ઞાનીઓમાં શ્રી હનુમાનજી આયુર્વેદના પણ ઉત્તમ જાણકાર છે માટે જ એનો પણ ઉપાય કરી એમણે જ પોતાની બનાવી દીધા છે.

ત્યારે ભગવાન શ્રીરામ હનુમાનજીને બોલાવીને લાવવા માટે મોકલે છે કારણ કે તેઓ એ વાત સારી રીતે જાણતા હતા પરિચિત હતા કે હનુમાનજી મહાન જ્ઞાની તથા છે માટે જ એ જ આ કાર્ય માટે યોગ્ય છે શ્રીરામજીએ એટલા માટે જ હનુમાનજીને આ કાર્ય સોંપ્યું હતું.

ત્યારબાદ શોષેદ તથા ભગવાન શ્રીરામ સંજીવની બુટી લાવવા માટે પણ હનુમાનજીને જ મોકલે છે આ બે ઉદાહરણોથી એ વાત સિદ્ધ થઈ જાય છે કે હનુમાનજીનો ઔષધ વિજ્ઞાન વિષયનો સંબંધ વિશેષ છે પવનપુત્ર હોવાને કારણે એમને બાયોથી પણ સંબંધ છે. એકાદશ્રુતરો શાસ્ત્રોમાં એક મન પણ કહેવામાં આવ્યું છે.

Back To Top