ઘરમાં કીડીઓનું ઉભરાય નીકળવું આપે છે, તે આ ખાસ સંકેતો….

ઘરમાં કીડીઓ મોટી ઘટનાઓને સૂચવે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે કીડીઓ ઘરમાં ઉપર અથવા નીચે જઇ રહી છે, તો આ ઘણું બતાવે છે અને આ સિવાય તમારા ઘરની કીડીઓ કંઈક ખાઈ રહી છે કે નહીં તે પણ ઘણી ઘટનાઓ પર કેન્દ્રિત હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ સાથે, કેટલી કીડીઓ હોય છે, લાલ કીડી અથવા કાળી કીડી પર પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

કીડીઓ આપે છે આ ખાસ સંકેતો:

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, જો કાળી કીડીઓ તમારા ઘરે આવી રહી છે, તો સુખ અને ધનનો સમય સૂચવવામાં આવે છે. શાસ્ત્રોમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કાળી કીડીઓને ખવડાવવું શુભ છે. આ સાથે, જો ચોખાથી ભરેલાં વાસણમાંથી કીડીઓ નીકળતી હોય, તો આ શુભ સંકેતો છે.

જો લાલ કીડી તમારા ઘરમાં ક્યાંય પણ દેખાય છે, તો સમજી લો કે ત્યાં એક મોટી સમસ્યા છે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર લાલ કીડીઓ ભવિષ્યની મુશ્કેલીઓ, વિવાદો અને પૈસા ખર્ચવાના સંકેતો આપે છે.

જો લાલ કીડીઓ તમારા ઘરે આવી રહી છે, તો તે અશુભ છે, આની સાથે જો લાલ કીડીઓ મોંમાં ઇંડા લઈને ઘરેથી જઇ રહી છે તો તે એક સારો સંકેત છે.

જો કાળી કીડી તમારા ઘરમાં ઉત્તર દિશાથી આવે છે, તો તમારા માટે સારા સંકેતો છે. જો દક્ષિણ દિશાથી આવે છે તો તે ફાયદાકારક પણ છે, પરંતુ કીડીઓ પૂર્વથી આવી રહી છે, તો ત્યાં નકારાત્મક માહિતી છે.

Back To Top