પુરુષો સાડી પહેરીને રમે છે ગરબા, ૨૦૦ વર્ષ જૂની પરંપરા નિભાવે છે બારોટ સમાજ…

દર્શક મિત્રો, જો તમે માં અંબાના સાચા ભક્ત હોય તો કોમેન્ટમાં જય અંબે લખી દેજો.

મિત્રો, હાલમાં નોરતા ચાલી રહ્યા છે સમાજ અલગ જ રીતે નવરાત્રિમાં મા અંબાની આરાધના કરે છે.

માતાજીના ગરબા રમે છે, એવું કહેવાય છે કે સમુદાયના પુરુષોને ગરબા રમવા માટે મંદિર અને પુરુષો સાડી અને વસ્ત્રો પહેરીને ગરબા રમે છે.

પુરુષો સાડી પહેરીને રમે છે ગરબા અને તે જોવા માટે આ ગરબા ઉત્સમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભાગ લે છે.

બારોટ સમાજ ગરબા રમવા માટે ૨૦૦ વર્ષ જૂની પરંપરા નિભાવે છે.

 

Back To Top