મંગળસૂત્ર ન પહેરવાથી પતિ સાથે થઈ શકે છે કંઇક આવું, મહિલાઓ આ વાત અવશ્ય જાણે…

પરિણીત મહિલાઓ કોઈ દાગીના પહેરે કે ન પહેરે પરંતુ તેમને મંગળસૂત્ર તો પહેરવું જ પડે છે તેને સુહાગનો સંકેત માનવામાં આવે છે જ્યાં સુધી મહિલાનો પતિ તેની સાથે રહે છે અથવા રહે છે ત્યાં સુધી તેને ગળામાં મંગળસૂત્ર પહેરવાનું હોય છે મંગળસૂત્ર શું દર્શાવે છે મંગળસૂત્રમાં સોના અને કાળા મોટી જોડાયેલા છે.

સોનાને દેવી પાર્વતી નું પ્રતીક માનવામાં આવે છે અને કાળા મોટી ભગવાન શિવનું પ્રતીક છે કારણ કે મંગલસૂત્ર ક્યારે ગળામાંથી હટાવવામાં આવતું નથી જો પરિણીત મહિલા મંગળસૂત્ર પહેરે છે તો તેનું નામ સફળ બને છે.

આવો જાણીએ મંગળસૂત્ર સાથે જોડાયેલી કેટલીક ખાસ વાતો જો તમે મંગળસૂત્ર સંબંધીતા ભૂલો કરો છો તો તેને સમયસર સુધારી મંગળસૂત્ર સંબંધી ખાસ વસ્તુઓ જ્યારે કોઈ સ્ત્રી લગ્ન સમયે મંગળસૂત્ર પહેરે છે તો તેને તે દોરોને કાઢવું જોઈએ પરંતુ જો તમારે કોઈ સંજોગો અથવા મજબૂરીને કારણે તેને ઉતારવું પડતું હોય તો તમારા ગળામાં કાળો દોરો અવશ્ય બાંધ વો કોઈપણ કરીને કોઈ સ્ત્રીનું મંગળસૂત્ર પહેલું જોઈએ.

આમ કરવાથી પછીનું આયુષ્ય ઓછું થાય છે અને પતિ પત્ની વચ્ચે તળાવ પણ રહે છે તેની જ રીતે મહિલાઓ પણ મંગળસૂત્ર પહેરે છે તે તેમના સુહાગને દોષ નજરથી બચાવે છે અને પતિના જીવનને લંબાવે છે મંગળસૂત્રમાં કાળા મોટી હોવા જરૂરી છે ખરાબ નજરથી બચાવે છે.

મંગળસૂત્રમાં સોનું બહુ જરૂરી છે અને દાંપત્ય જીવનમાં સુખ અને ઉર્જા આપે છે અને હવે તમે પણ જાણી ગયા છો કે મંગળસૂત્ર પહેરવાથી તમારા પતિ નું જીવન કેવી રીતે લાંબુ થશે આ સરળ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને તમે તમારા લગ્ન જીવનને પ્રેમ અને ખુશીઓથી ભરી શકો છો.

Back To Top