ખૂબ જ રસપ્રદ છે આ મહિલાની કહાની, પતિ છે કોન્સ્ટેબલ અને પોતે IPS…

આપણે જોઈએ છીએ તેમ આપણી આજુબાજુ કે કોઈ જગ્યાએ કઈક નવું થતું રહે છે, અને આજે અમે તમને એક મહિલા IPS ની એક એવી જ વાત કહેવા જઈ રહ્યા છીએ, જે જાણીએ તમને પણ તેમના પર ગૌરવ થશે. બે બાળકોની માતા, જેનો પતિ કોન્સ્ટેબલ હતો. તેણે જોયું કે તેનો પતિ અધિકારીઓને સલામ કરે છે, તેને … Read more