આ માતાએ પોતાના દીકરા માટે મોગલ માવડી પાસે વિઝા મળે તેની માની માનતા અને મનોકામના પૂરી થતા માતાજી પાસે ગયા ત્યારે થયું એવું કે…

શાંતિની સમાધિમાં સમાવિષ્ટ મા મોગલના આખા વર્ષ દરમિયાન હજારો ભક્તો હોય છે. માતાજીના આશીર્વાદથી ધન્યતા અનુભવાય છે. મોગલના નામે માતાજીની ગાદી સાંભળીને મણિધર વારંવાર શ્રધ્ધા દુવી દ્વાર બોલે છે અને માતાજીએ આપની માન્યતા સ્વીકારી હોવાથી શ્રધ્ધા આનંદ આનંદથી ભરાઈ જાય છે. ભક્તોધર માંકાણી આજ્ઞાનું પાલન કરવાથી માતાની લીલીમાંથી ભક્ત ફળ સ્વરૂપે માનતા પૂર્ણ થાય છે.

મા ગ્લામાં બ્રાઉનલાઈનમાં માતાજી સૌથી આગળ છે. શાંતિની સમાધિમાં બેઠેલી માતા રૂપાહુર ભક્તને પ્રાચ્ય આપે છે અને માલિકની તમામ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે. ખાસ વાત એ છે કે ભક્તોએ માતાના ચરણોમાં કોઈ દુ:ખનો દિવસ માંગ્યો ન હતો.

તમારી શ્રદ્ધા ભક્તો દ્વારા પૂર્ણ થાય છે. મા મોગલ યાદમાં વિપરિત ભાવની સામે આવી છે, જે ભક્તિમય પૂર્ણતા પૂર્ણ કરવા વિમાનને પૂર્ણ કરવા માટે આવી છે, પરંતુ મા મોગલે તે વ્યક્તિનો ભાવ સ્વીકાર્યો નહીં, જેમ કે તેણીએ તેમને જોયા, મામાની ધારધરને કહે છે કે તમે જ છો. મા માટે ફાયદાકારક. મા મોગલની ગાદી મણિધર બોલે છે અને તે જ માનો વિશ્વાસ સ્વીકારે છે.

માતાની આસ્થા પૂર્ણ કરવા માટે મહિલાઓ માતાના પગમાં લાકડી રાખે છે. તેથી મણિધર બાઈકે તેમને મનાઈ કરી અને કહ્યું કે મને કોઈની જરૂર નથી, હું તમને યાદ કરીશ અને હું ખુશ થઈશ. ત્યારબાદ ફરી એકવાર બંને માતા મોગલના નામે ભગવાન મંતા પૂર્ણ કરવા આવ્યા. પછી ફરી એક વાર મોગલ માનતા ચરણનું પગલું પૂરું કરવા આવ્યા.

શ્રધ્ધાનું નામ પ્રજ્ઞા નાની છે, જે અમદાવાદથી મુગલ નાઇલમાં આવી હતી. તે મારા વિશે કહે છે કે હું તેને વિઝા આપું કે નહીં તેની મને ખૂબ જ ચિંતા હતી, હું વિચારીશ કે મોગલ મા, હે માતાજી, જો તમે મારો વિઝા પૂરો કરીને તેને તમારો માનો તો મોગલ મને મારી નાખશે. વિનંતી સાંભળી અને આજે માનતા પૂરી કરવા આવ્યો છું.

મણિધર બોલના ચરણોમાં માનતા પૂર્ણ કરવા માટે મહિલા ભક્ત દ્વારા 35,200 ની ઓફર કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ફોન આવ્યો હતો કે આ પૈસા તમારા નણંદને આપો અને માતાજીએ કહ્યું તમારો માનતા પ્રખ્યાત છે જય મોગલ માંગલ…

Back To Top